ANYS 50

L'any 1950 es va guanyar el tercer premi dotat amb 500 pts.

En 1952 es va aconseguir el 4rt premi amb una remuneració de 25 pts.

En 1954 es deixa de plantar per primera vegada una falla tradicional, en compte d'ella es va plantar per primera vegada una falleta infantil.

En 1955 va ser el primer any que es deixa de plantar una falla al carrer Doctor Ferran.

En 1956 es continua plantant falla, sent premiada amb el 3er premi.

En Febrer de 1957, una desastrosa ona de fred va gelar els tarongers fins a les soques, degut a esta calamitat, els fallers d'Alzira decidiren per primera vegada en la seua historia no plantar cap de falla al poble.

En 1959 es guanya el 3º premi entre les 10 falles que es plantaren a Alzira.


  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP