ANYS 70


En 1970, despres de plantar durant quatre anys consecutius una falla infantil, aquest any es reorganitza una nova comissió decidida a continuar una nova trajectoria.

En 1972, la comissió va sofrir una nova crisis, en aquest any la falla no arriba a plantar cap monument.

A partir del any 1973, la falla va sofrir una intensa remodelació, aquest any es celebra per primera vegada la cavalcada multicolor a Alzira, aconseguint el 1er accesit, guardonat amb 500 pts.

En 1974, el monument infantil aconseguix el 1r accèssit, lo que corresponia al quart premi, ja que en esta època inclús no existien les seccions.

En 1976 es va aconseguir el 1er premi en la segona secció es va implantar per primera vegada les presentacions individuals de cada falla.

En 1977 es va repetir el 1er premi de la secció segona.

En 1978 Ana Ferrandiz fallera d'aquesta comissió va ser nomenada fallera major infantil d'Alzira.

En 1979, van guanyar el segon premi en el concurs de teatre en valencià, per la segua actuació al Teatre Talia de la ciutat de València.

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP